inauguration de l’exposition Bailleul au fil de l’histoire

l’inauguration a fait venir vendredi soir près de 200 personnes salle Péguy

DSC_006800

DSC_006700

DSC_006500

DSC_006200

DSC_005600

DSC_005300

DSC_005200

DSC_005100

DSC_005000

DSC_004900

DSC_004800

DSC_004700

DSC_004600

DSC_004500

DSC_004200

DSC_004000

DSC_003900

DSC_003700

DSC_003600

DSC_003500

DSC_003300

DSC_003200

DSC_003000

DSC_002900

DSC_002800

DSC_002500

DSC_002400

DSC_002000

DSC_0002000

DSC_001800

DSC_000800

DSC_000700

DSC_000600

DSC_000400

DSC_000300

DSC_0005

CHAB expo 20-11-2015 4

CHAB expo 20-11-2015 3

CHAB expo 20-11-2015 2

Concluderend, « Belle in de loop van de geschiedenis, een geschiedenis van de stad in haar omgeving »

Bailleul, Belle in het Vlaams, een stad in het platteland, bij deze hoe sinds de 19de eeuw de stad gezien werd. Haar grondgebied is sinds de prehistorie bewoond, men vindt bewerkte vuurstenen in het platteland rondom de stad. Tijdens de gallo-romeinse periode, omgeven villæ de stad met rijke bevolkingen die zowel met nabijgelegen als met verre regio’s handelen. In het donkere tijdperk bereikt weinig informatie ons zelfs als legenden spreken over: de komst van Sint Vaast, de rol van de Goede Koning Dagobert en de verwoestende actie van de Normandiërs. In de 9de en 10de eeuw is er geen gemeente bekend in teksten over het grondgebied van Bailleul en ook de prospectie in het platteland heeft geen overblijfselen van deze tijd gegeven.

Na het jaar duizend, neemt de bovenkant van de stad de vorm van een grote feodale heuvel met het plein Achille Liénart en de straat des Viviers, misschien het eigendom van de eerste geachte heer van Bailleul, Arnould de Gramines. De naam van de stad van Bailleul is echt bewezen door de kroniekschrijver Jan van Iepers in 1127. In de naam van de Graaf van Vlaanderen, machtigt Boudewijn III in 1177 de stad een Belfort en een klok te bezitten, symbool van haar onafhankelijkheid: de stad is geboren. In 1295 behaalt Bailleul de titel van Landgoed en is voor een grondgebied van 300 leengoederen, verantwoordelijk. Ze ontwikkelt zich in dit tijdperk, dankzij het meekraprood laken, een kwaliteits laken waarmee zij in het begin van de 13de eeuw deel gaat uitmaken van de beroemde Vlaamse Hanse gezegd van Londen. Het is in dit tijdperk dat de schepen een zegel verkrijgen, waarop het wapen van Bailleul staat. In 1295 is de stad aantrekkelijk genoeg om de overdracht van de markt van Merris op haar grondgebied te krijgen. Trouwens in 1466 laat men toe dat Bailleul haar 2 wekelijkse marktdagen behoudt. En in 1501, krijgt ze toestemming voor een drie-daagse jaarmarkt in september. In deze periode ontwikkelen zich talrijke Broederschappen, ludiek of militair, maar ook cultureel, in het bijzonder de retorische kamers.

Natuurlijk komt de religie op de eerste rij, in het bijzonder de verering van Sint Antoine, verbonden met de pestepidemieën die in de regio woeden. De orde van Sint Antoine, gelegen op de plaats van het huidige EPSM (Publieke instelling van de psychische Gezondheid), is een grote dienstplaats die vele bedevaartgangers aantrekt. In de Bourgondische periode heeft Bailleul een sterke economische relatie met Engeland voor haar wolhandel. Bovendien maakt de heer van Bailleul deel uit van de staf van de soeverein. Wanneer Karel de Stoute overlijdt, valt Vlaanderen, via een huwelijk, in de handen van de Oostenrijkse Habsburgers. Karel V, erfgenaam van de Bourgondiërs en de Habsburgsers, geboren in Gent in 1500, staat aan het hoofd van een wereldrijk waar de zon nooit ondergaat. Hij is vooral zeer katholiek en de regio waaruit Bailleul deel van uitmaakt is zeer protestants. Deze nieuwe hervormde religie erkent niet de beeldenverering en in Vlaanderen zullen de beeldenstormers deel uitmaken van de opstandelingen die « geuzen » worden genoemd. In de periode 1565 – 1570, brengen talloze wandaden en zelfs priestermoorden een verbeten onderdrukking van de autoriteiten teweeg. In Bailleul, zoals in heel Vlaanderen, is de opstand niet alleen religieus maar ook politiek: belangrijke personages, gekwalificeerd als ketters, eisen ook de lokale vrijheid van de regering. Tijdens de volgende jaren wordt het katholicisme opnieuw de enige officiële godsdienst van Vlaanderen: de protestanten worden het doel van talloze arrestaties, van verschillende terechtstellingen en verbanningen. Een sterke emigratie naar het protestantse deel van Europa vindt plaats.

Na deze vreselijke gebeurtenissent voor Bailleul vestigen de gemeenschappen van de Jezuïeten en de Kapucijnen zich in de stad met de steun van de schepen en de aartshertogen Albert en Isabelle. In 1665, bij de dood van de Filip IV, koning van Spanje, gebruikt Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, het voorwendsel dat hij de bruidsschat van zijn echtgenote, prinses van Spanje, niet gekregen had, om Vlaanderen binnen te dringen. Bailleul wordt Frans door de Vrede van Nimègue (Nijmegen) in 1678. Drie jaar later vernietigt een uitgebreide brand het grootste deel van het centrum: het stadhuis, de kerk, diverse kloosters en 448 huizen. De annexatie van Bailleul brengt een diepe verandering in het hart van de inwoners omdat Lodewijk XIV het gebruik van de Vlaamse taal grotendeels verbiedt, althans ten aanzien van de justitie. Maar deze annexatie en met name de Vrede van Utrecht in 1713 geven opnieuw leven en een belangrijke beroemdheid aan Bailleul, die dan de zetel van de « Presidiaal » van Vlaanderen wordt, gerechtshof als laatste instantie. Alle adel komt naar Bailleul et met haar, het geld. Prachtige huizen verschijnen. De stad neemt de architectuur van de steden van toen aan, dit betekent mooie witte voorgevels met grote ramen die licht binnen laten komen. De Presidiaal zal zich gedurende meer dan 60 jaar in de zalen van de stadhuis vestigen tot zijn verhuizing in 1776 naar het huidige gebouw.

Tijdens de 18de eeuw bloeien ambachten en zelfs een bepaalde industrie snel op: fabrieken van garen, aardewerkfabrieken en natuurlijk de kant, evenals een corporatie van zilvermeesters die getuigt van de aanwezigheid van een rijke klantenring. De religieuze congregaties ontwikkelen zich: Jezuïeten, Capucijnen, Zwarte Zusters en Grijze Zusters. Maar in 1761 maakt een koninklijk besluit een eind aan het Jezuïeten onderwijs waardoor de school sluit om plaatst te laten aan een onderwijs kantoor.

Op 30 maart 1789 is heel Frankrijk in grote oproer, klachten worden naar de koning verzonden en in Bailleul, in de kapel van de Jezuïeten, komen 600 kamerleden van Vlaanderen om hun vertegenwoordigers van het Staten-Generaal te kiezen. De klachten registers hernemen een eis van altijd in Vlaanderen: de vrijheid. Twee jaar later, zelfs als de koning nog heerst, wordt het leven in Frankrijk door parlementen beheerd en in districten en afdelingen georganiseerd. Bailleul bestaat daardoor uit drie gebieden: de stad, het « Ambacht » en het Sint Donat provostschap (militaire politie). De stad van Sint Jans Cappel is aan het « Ambacht » van Bailleul verbonden. Elk van deze grondgebieden heeft zijn eigen regels van justitie, van financiën en van Recht, en dus ook zijn eigen burgemeester. Na meerdere verzoeken lukt het de stad Bailleul, de grondgebieden van het Ambacht en het Sint Donat provostschap te herenigen, onder één burgemeester. Sint Jans Cappel (Saint Jean Cappel) wordt een echte stad.

Vanaf de 19de eeuw evolueert de levensstijl van de Bailleulois (inwoners van Bailleul) gestaag met de achtereenvolgende aankomsten van: het water van de Mont Noir (Zwarte Berg), met de oprichting van de publieke fontein in 1844, de spoorlijn in 1848, tijdens het wachten op het gas en de elektriciteit aan het begin van de 20de eeuw. Deze technische vooruitgangen gaan samen met de industriële revolutie. Maar Bailleul blijft een stad waar het platteland aanwezig is. Het aantal inwoners dat de grond bewerkt is hiervan het bewijs, en zelfs als de jonge dames al vroeg de vervaardiging van kant leren, is dit alleen om wat meer geld voor het huishouden te hebben. De komst van de trein in de stad zal de oprichting van vele fabrieken accentueren. De gezinnen Hié en daarna Bruneel en Verbaere vestigen zich en laten het weven thuis achteruitgaan. Een andere belangrijke industrie zal zich ontwikkelen in Bailleul: kassen van bloemen en fruit van de « Grapperies » van het Noorden. Deze groep van kassen zal de reputatie van de stad in zowel Frankrijk als in het buitenland maken. Maar het grootste deel van de activiteit blijft verbonden aan de textiel: in 1851, met meer dan 4 000 werknemers. De arbeidstijd per dag is 12 uur. Maar in 1900 vormen de wevers die thuis werken nog het merendeel van de banen in Bailleul en de industrialisatie stopt de armoede in de ongezonde hofjes van de Straat du Zud (Van het Zuiden straat) en de straat des Foulons niet. De grote staking van 1903, veroorzaakt door het dure leven, is daarvan het voorbeeld: de stakers zullen de kramen van de markt plunderen en het leger zal nodig zijn om de ongeregeldheden in bedwang te houden.

Deze 19de eeuw brengt ook de structuren van de 3de Republiek in zwang met de nadruk op het onderwijs en de onzijdigheid in religie. De verplichte publieke school verschijnt wat een breuk veroorzaakt met de Kerk. De broeders, die sinds meer dan 40 jaar, de opdracht van de stad, voor het onderwijs zorgden, openen privé scholen. De wetten tegen de kerk monden uit in de wet van 1905 over de scheiding van Kerk en Staat. De roerige inventarisatie van de goederen van de Kerk veroorzaakte in 1906 het overlijden van Géry Ghysel te Boeschèpe.

De Eerste Wereldoorlog ziet helaas de ruïnes van de stad. Na de kortstondige Duitse bezetting in oktober 1914 valt Bailleul onder Britse autoriteiten: men rijdt links, men jaagt met honden en vliegvelden worden gebouwd. De financiële situatie is prachtig, de militairen hebben het geld en geven het uit. Bovendien worden feesten voor hen georganiseerd en de bioscopen tonen films die zelfs kinderen kunnen begrijpen omdat het stomme films zijn ! Maar de stad ligt dicht bij het front, en zal langzaam veranderen in een groot ziekenhuis, omgeven met talloze begraafplaatsen. De rustige momenten van bijna 4 jaar eindigen en de stad zal heftige Duitse aanvallen ondergaan, aanvallen die geleidelijk Bailleul in de as leggen en die duizenden vluchtelingen op de wegen van Frankrijk werpen. Zodra de wapenstilstand ondertekend is komen de eerste inwoners de Bailleul terug. De stad is voor meer dan 98% vernietigd, de straten zijn bedekt met brokstukken en zijn onbegaanbaar. Men moet eerst opruimen. De staat stelt de vluchtelingen die terug komen houten barakkenkampen ter beschikking. Eén man, Natalis Dumez, zal de wederopbouw ter hand nemen vanaf een ballingschap, via een krant « l’Appel du Foyer » (de oproep van de haard). Deze wederopbouw organiseert zich volgens de ideeën van de architect Lodewijk-Maria Cordonnier: de straten worden uitgebreid en convergeren richting de Grote Markt, de belangrijkste gebouwen krijgen hun lokatie terug. De regionale architectuur wordt bevoorrecht en Bailleul herleeft met neo-vlaamse voorgevels. Het leven herneemt langzaamaan met industriële en commerciële activiteiten en ook de festiviteiten zoals het Carnaval in 1921. In 1932 zijn het stadhuis, de kerken en de scholen opgebouwd.

De jaren die volgen worden tot en met de Tweede Wereldoorlog een korte adempauze voor de inwoners van Bailleul. In mei 1940 verwoesten bombardementen 10% van de gebouwen van de zojuist herbouwde stad. Bailleul zal opnieuw lijden tot en met de Bevrijding in september 1944. De stad zal zich zijn gevangenen of naar Duitsland gedeporteerden zonen herinneren en zij die gevochten hebben in het verzet of gedood zijn in de strijd. Daarna volgen de « 30 glorieuze jaren», bron van de economische groei maar ook met een titelloze oorlog, dat een groot deel van de inwoners van Bailleul aan gene zijde van de Middellandse Zee beleefd hebben en waaraan de CHAB herinneringen heeft opgehaald door ontroerende getuigenissen in een “speciale editie”. Sinds het einde van de Tweede Oorlog werd Bailleul uitgerust met talrijke publieke of privé activiteiten. De traditionele gastvrije functie van Bailleul blijft bestaan. De publieke en privé scholen bieden aan de jongeren van de stad maar ook aan hen uit de omgeving een toegankelijk en vooral een uiteenlopend onderwijs van kwaliteit. De sportieve uitrustingen, waarvan het zwembad, liggen op het grondgebied van de stad verspreid. Zo kan ieder zijn favoriete sport beoefenen. Men kan de culturele ontspanningen (door de stad beheerd) zoals de bioscoop, de bibliotheek, de muziek, tekenen of kant scholen niet vergeten, maar ook niet het groot aantal gesubsidieerde verenigingen die het leven in Bailleul aangenaam maken. Sinds de laatste vijftig jaren is het leven van de inwoners van Bailleul veranderd. De komst van drinkwater in de huizen, de telefoon en de televisie betekenden een vermindering in aantrekkingskracht van de cafés. De realisatie van de verbindingsweg tussen Lille (Rijsel) en Dunkerque (Duinkerk) heeft het communicatie knooppunt tussen deze steden en Ieper niet verminderd. De opening van de grenzen heeft de zo aanwezige douane aan de rand van de stad ontmanteld en heeft zeker een effect gehad op de economische activiteit van Bailleul.

De opening naar Europa is een realiteit. Zij uit zich door de samenwerkingsverbanden met de steden Werne, Kyritz, Walcz, Hawick, Sas Van Gent en Izegem. Ten slotte, toendertijd gekwalificeerd als stad in het platteland, blijft Bailleul met haar 35 hectares van groene ruimten, haar geaffirmeerde aspect van Vlaamse stad en haar plaats in de bergenring van Vlaanderen, een plek waar het leven aangenaam is en waar men zich kan ontplooien.

conclusion résumé de « Bailleul au fil de l’histoire » en français

Bailleul, une ville à la campagne, voilà comment depuis le XIXe s. la ville est perçue. Son territoire est occupé depuis la Préhistoire, on trouve des silex taillés dans la campagne tout autour de la ville. À la période gallo-romaine, les villæ entourent la ville avec des populations riches qui commercent avec les régions voisines comme plus lointaines. Au temps de l’âge sombre, peu de données nous sont parvenues même si des dits légendaires évoquent la venue de Saint-Vaast, le rôle du bon roi Dagobert et l’action dévastatrice des Normands. Aux IXe et Xe s. il n’est pas de ville connue sur le territoire de Bailleul dans les textes et de même les prospections dans la campagne n’ont pas remonté de vestiges de cette époque.

Après l’An Mil, le haut de la ville reprend la forme d’une grande motte féodale avec la place Achille Liénart et la rue des Viviers, propriété peut être du premier seigneur présumé de Bailleul, Arnould de Gramines. Le nom de la ville de Bailleul est attesté réellement par le chroniqueur Jean d’Ypres pour l’année 1127. Baudouin III en 1177 autorise, au nom du comte de Flandre, la ville à avoir un beffroi et une cloche, symbole de son indépendance : la ville proprement dite est née. En 1295, Bailleul obtient le titre de châtellenie et est à présent responsable d’un territoire de 300 fiefs. Si elle a pu se développer à cette époque, c’est grâce à son drap rouge garance, drap de qualité qui lui permet d’entrer au début du XIIIe s. dans la célèbre Hanse Flamande, dite de Londres. C’est à cette époque que les échevins obtiennent un sceau sur lequel figure le blason de Bailleul. En 1295, la ville est suffisamment attractive pour obtenir le transfert de la foire de Merris sur son territoire. D’ailleurs en 1466, Bailleul est autorisée à conserver ses deux jours de marché par semaine, et en 1501, elle obtient la tenue d’une foire annuelle de trois jours en septembre. À cette période, de nombreuses confréries se développent, ludiques ou militaires, mais aussi culturelles, en particulier les chambres de rhétorique.

Bien entendu la religion est au premier rang, en particulier la dévotion à Saint-Antoine, liée aux épidémies de peste qui sévissent dans la région. La commanderie de Saint-Antoine, située à l’emplacement de l’actuel EPSM, est un grand lieu de culte qui attire de nombreux pèlerins. À la période bourguignonne, Bailleul est en relation économique forte avec l’Angleterre pour son commerce de laine. D’ailleurs le sire de Bailleul fait partie de l’état major du souverain. À la mort de Charles le Téméraire, la Flandre passe par mariage aux Habsbourg d’Autriche. Charles Quint, héritier des Bourguignons et des Habsbourg, né à Gand en 1500, est à la tête d’un empire où le soleil ne se couche jamais. Il est surtout très catholique et la région, dont fait partie Bailleul, est fortement protestante. Cette nouvelle religion, réformée, ne reconnaît pas le culte fait aux images et en Flandre les iconoclastes, briseurs de statues, feront partie des révoltés appelés « gueux ». De nombreux méfaits et même meurtres de prêtres, dans les années 1565-1570, occasionneront une répression implacable des autorités. À Bailleul, comme dans toute la Flandre, la révolte n’est pas seulement religieuse mais également politique : d’importants personnages, qualifiés d’hérétiques, revendiquent aussi la liberté locale de gouvernement. Au cours des années suivantes, le catholicisme redevient la seule religion officielle de la Flandre : les Protestants feront l’objet de nombreuses arrestations, de plusieurs exécutions et de bannissements. Se produit alors une forte émigration vers l’Europe protestante.

Suite à ces évènements désastreux pour Bailleul, des communautés de Jésuites et de Capucins s’installent en ville avec le soutien des échevins et des archiducs Albert et Isabelle. En 1665 à la mort du roi d’Espagne Philippe IV, Louis XIV, roi de France, prend prétexte de ne pas avoir reçu la dot de son épouse, l’Infante d’Espagne, pour envahir la Flandre. Bailleul devient française par le traité de Nimègue en 1678. Trois années plus tard, un incendie de très grande ampleur détruit la majeure partie du centre de la ville : l’Hôtel de Ville, l’église, plusieurs couvents et 448 maisons. L’annexion de Bailleul entraîne un profond changement dans le cœur des habitants puisque Louis XIV interdit en grande partie l’usage du flamand du moins en ce qui concerne la justice. Cependant cette annexion et surtout le traité d’Utrecht en 1713 vont redonner une vie et une notoriété importante à Bailleul qui devient alors siège du Présidial de Flandre, cour de justice en dernier ressort. Toute la noblesse de robe arrive à Bailleul et avec elle, l’argent. Les belles demeures fleurissent, la cité adopte l’architecture des villes de l’époque c’est-à-dire de belles façades blanches avec de grandes fenêtres qui éclairent les intérieurs. Le Présidial s’installera durant plus de 60 ans dans des salles de l’Hôtel de Ville avant de déménager, en 1776, dans le bâtiment que nous connaissons aujourd’hui.

Au cours du XVIIIe s., l’artisanat voire une certaine industrie prennent leur essor : manufactures de fil, faïenceries et bien entendu la dentelle, ainsi qu’une corporation de maîtres orfèvres qui témoigne de la présence d’une clientèle fortunée. Les congrégations religieuses se développent : Jésuites, Capucins, Sœurs Noires et Sœurs Grises. Cependant en 1761, un décret royal vient mettre fin à l’enseignement des Jésuites dont le collège ferme pour laisser place à un bureau d’enseignement.

Le 30 mars 1789, toute la France est en pleine effervescence, des doléances sont adressées au roi. À Bailleul, dans la chapelle des Jésuites, se réunissent 600 députés de la Flandre venus élire leurs représentants aux États Généraux. Les cahiers de doléances reprennent une revendication de toujours sous le ciel de Flandre : la liberté. Deux ans plus tard, si le roi règne encore, la vie de la France est conduite par les assemblées, et organisée en districts et départements. Bailleul est alors composée de trois territoires : la ville, l’Ambacht et la prévôté Saint-Donat. Saint-Jans-Cappel est quant à elle rattachée à l’Ambacht de Bailleul. Chacun de ces territoires possède ses propres règles de justice, de finances et de droit, et donc son maire. Après de multiples plaidoiries, la ville de Bailleul obtint de réunir à elle, sous un seul maire, les territoires de l’Ambacht et de la prévôté Saint-Donat. Saint-Jans-Cappel devient une commune de plein exercice.

À partir du XIXe s. le mode de vie des Bailleulois évoluera progressivement avec les arrivées successives de l’eau du Mont Noir avec la création de la fontaine publique en 1844, puis du chemin de fer en 1848, en attendant le gaz puis l’électricité au début du XXe s.. Ces progrès techniques vont de pair avec la révolution industrielle. Mais Bailleul reste une ville où la campagne est présente, le nombre d’habitants travaillant la terre en est le témoin et si les demoiselles apprennent tôt la fabrication de la dentelle, celle-ci restera pour les couples un travail d’appoint permettant d’apporter quelques sous au ménage. L’arrivée du train en ville va accentuer la création de nombreuses manufactures et usines, les familles Hié puis Bruneel et Verbaere s’implantent et font décliner le tissage à domicile. Une autre industrie importante va se développer à Bailleul, il s’agit des forceries de fleurs et de fruits des Grapperies du Nord. Cet ensemble de serres fera la renommée de la ville dans le pays comme à l’étranger. Mais l’essentiel de l’activité reste lié au textile : en 1851, plus de 4000 ouvriers y travaillent. Le travail est de 12 heures par jour. Mais en 1900, les tisserands à domicile représentent encore la majorité des emplois à Bailleul et l’industrialisation ne met pas fin à la misère qui sévit dans les courées insalubres de la rue du Sud et des Foulons. La grande grève de 1903 provoquée par la vie chère en est l’illustration : les grévistes pilleront les étals du marché et l’armée sera requise pour contenir les débordements.

Ce XIXe s. verra aussi s’instaurer les structures de la IIIe République, qui mettra l’accent sur l’éducation scolaire et la laïcité. L’école publique obligatoire apparaît ce qui va entraîner une rupture avec l’Église. Les Frères qui étaient en charge de l’enseignement à la demande de la ville depuis 40 ans ouvrent leur école privée. Les lois anticléricales culmineront par la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. L’inventaire mouvementé des biens de l’Église provoqua la mort de Géry Ghysel en 1906 à Boeschèpe.

La Grande Guerre verra malheureusement la ruine de la ville. Après la courte occupation allemande d’octobre 1914, Bailleul vit sous le régime des autorités britanniques : on roule à gauche, on chasse à courre et des aérodromes sont construits. La situation financière est des plus florissantes, les militaires ont de l’argent et ils le dépensent. D’ailleurs des fêtes sont organisées en leur honneur et les cinémas présentent des films, que même les enfants comprennent, puisqu’ils sont muets ! Mais la ville est proche du front, et progressivement elle va se transformer en un vaste hôpital entouré de nombreux cimetières. Ces moments de répit se terminent et au printemps 1918, la ville va subir de violentes attaques allemandes qui progressivement la réduiront en cendres et jetteront sur les chemins de France des milliers de réfugiés. L’armistice à peine signé, les premiers Bailleulois reviennent. La ville est détruite à plus de 98 %, les rues sont jonchées de débris et impraticables. Il faut d’abord déblayer ; les réfugiés qui reviennent sont logés dans des baraquements de bois mis à disposition par l’État. Un homme, Natalis Dumez, va prendre en main cette reconstruction depuis l’exil, à travers un journal : « l’Appel du Foyer ». Elle s’organise suivant les idées de l’architecte Louis-Marie Cordonnier : les rues vont être élargies et convergent vers la Grand-Place, les principaux bâtiments reprennent leur emplacement. L’architecture régionale est privilégiée et Bailleul renaît avec des façades néo-flamandes. La vie reprend peu à peu : activités industrielles et commerçantes ainsi que les festivités tel le Carnaval en 1921. En 1932, l’Hôtel de Ville, les églises et les écoles sont debout.

Les années qui vont suivre sont un répit pour les Bailleulois jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, des bombardements détruisent 10 % des bâtiments de la cité à peine reconstruite. Bailleul va à nouveau souffrir jusqu’à la Libération en septembre 1944. La cité gardera le souvenir de ses fils prisonniers ou déportés en Allemagne, de ceux qui ont combattu pour la Résistance ou qui sont morts au combat. Puis viendront les « trente glorieuses », source de relèvement économique mais aussi avec une guerre qui n’en a pas porté le nom et que bon nombre de Bailleulois ont vécu par delà la Méditerranée. Le CHAB en a rappelé le souvenir dans un « hors-série » émouvant par les témoignages qu’il comporte. Bailleul depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est dotée de nombreuses activités publiques ou privées. La vocation hospitalière traditionnelle de la ville demeure. Les écoles publiques et privées offrent aux jeunes de la ville mais également des alentours une facilité et surtout une qualité d’enseignement très diversifiée. Les équipements sportifs, dont la piscine, parsèment le territoire de la commune et permettent à chacun d’exercer son sport favori. L’on ne saurait oublier les loisirs culturels gérés par la ville comme le cinéma, la bibliothèque, les écoles de musique, de dessin, de dentelle mais aussi le nombre important d’associations subventionnées et qui font que la vie à Bailleul est agréable. Depuis ces cinquante dernières années, la vie des Bailleulois a changé, l’arrivée de l’eau potable dans les maisons, le téléphone et la télévision ont marqué une baisse de l’attrait des cafés. La mise en place de l’autoroute reliant Lille à Dunkerque n’a pas réduit la place que la ville avait comme nœud de communication entre ces villes et Ypres. L’ouverture des frontières a démantelé la douane si présente dans la périphérie de la ville et a eu un impact certain sur l’activité économique de Bailleul.

L’ouverture sur l’Europe est une réalité. Elle se traduit par les jumelages avec les villes de Werne, Kyritz, Walcz, Hawick, Sas Van Gent et Izegem. Enfin, qualifiée en son temps de ville à la campagne, Bailleul avec ses 35 hectares d’espaces verts, son aspect affirmé de ville flamande et son emplacement au sein des monts de Flandre, reste un endroit où il fait bon vivre et où tout un chacun peut se réaliser.

exposition Bailleul au fil de l’histoire

le Cercle vous invite à l’exposition sur son nouvel ouvrage : « Bailleul au fil de l’histoire, une histoire de la ville en son environnement » venez nombreux découvrir ou redécouvrir l’histoire de votre ville et de votre région. Exposition visible du 21 au 29 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h le we et de 14h à 18h en semaine.affiche en français